Dorast

VIII. ročník súťaže žiakov ZŠ a SŠ Kýčerského spievanky

Posledná akualizácia 1. februára 2023 o 20:10

Kýčerského-spievanky
kycersky.ecav.eu

VIII. ročník súťaže žiakov ZŠ a SŠ v prednese poézie,

konaný pri príležitosti 166. výročia narodenia básnika a národovca Pavla Kokeša – Kýčerského

Téma: Úcta k Bohu, láska k domovu a rodnému kraju.

Poslanie: Poslaním súťaže je motivovať žiakov ZŠ a SŠ k spoznávaniu poetickej tvorby s duchovnou tematikou a podnietiť ich k rozvíjaniu duchovných, konzervatívnych a vlasteneckých hodnôt.

Miesto konania: Dom histórie, Lazy pod Makytou.

Termín konania: I. adventná nedeľa, 27. november 2022, o 14.15 h

Uzávierka prihlášok:
  • streda, 23. november 2022 na adresu lazypodmakytou@gmail.com

Podmienky súťaže: Recitátor prednáša báseň naspamäť v rozsahu max. 5 minút.

Kategórie: Súťažiť sa bude v kategóriách:

  1. kategória: žiaci 1.- 2. ročníkov ZŠ
  2. kategória: žiaci 3.- 4. ročníkov ZŠ, ZUŠ
  3. kategória: žiaci 5.- 6. ročníkov ZŠ, prímy osemročných gymnázií, ZUŠ
  4. kategória: žiaci 7.- 9. ročníkov ZŠ, sekundy, tercie, kvarty osemročných gymnázií, ZUŠ
  5. kategória: žiaci stredných škôl, resp. 5-ročných gymnázií, žiaci 3.-8. roč. osemročných gymnázií, žiaci stredných odborných škôl

Kontakt a bližšie informácie:

Mgr. Peter Fabok, tel. 0918 828 488
lazypodmakytou@gmail.com

Petra Barcíková, tel. 0917 787 062, 042/4323574
petra.barcikova@pospb.sk