1 pôstna nedeľaSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 1. nedeľa pôstna

Posledná akualizácia 27. februára 2023 o 07:25

Hlavné služby Božie – 26. február 2023 | 1. nedeľa Pôstna o 10.45 hod.

Téma: Boj s pokušeniami

Detská besiedka sa koná so začiatkom o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Po skončení služieb Boží sa uskutoční nácvik spevokolu Prameň.