Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Mária Martinková

Posledná rozlúčka Mária Martinková

Rok narodenia:
1937

Dátum úmrtia:
29. November 2022

Posledná rozlúčka:
01. December 2022

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Mária Martinková rodená Gabková.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime vo štvrtok 01. Decembra 2022 o 13.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.