Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Anna Konárová

Rok narodenia:
1980

Dátum úmrtia:
05. Máj 2022

Posledná rozlúčka:
09. Máj 2022

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Anna Konárová rodená Konárová.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v pondelok 09. Mája 2022 o 15.15 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.