Slávnosť konfirmácieSlužby Božie

Slávnostné služby Božie | Nedeľa po Vstúpení

Posledná akualizácia 2. júna 2022 o 12:11

Slávnostné služby Božie – 29. máj 2022 | Slávnosť konfirmácie, 29. máj 2022 o 10.00 hod.
Téma: „Príprava na posledné veci“

Detská besiedka sa konať nebude.

Medzinárodný deň detí plánujeme na 5. jún.