služby božie velká noc 2022Služby Božie

Rozpis služieb Božích počas Veľkonočných sviatkov 2022

Posledná akualizácia 22. apríla 2022 o 20:22

Služby Božie a prisluhovanie Večere Pánovej v našom zbore počas Velkonočných sviatkov je nasledovné:

Rozpis služieb Božích na najbližšie obdobie:

  •  16.30 – Služby Božie s Večerou Pánovou v zborovej miestnosti
  • 09.15 – Prisluhovanie Večere PánovejChrám Boží  – Lazy pod Makytou 
  • 10.45 – Hlavné služby Božie – Obsahovú náplň bude tvoriť čítanie pašiových textov a spievanie pašiových piesní. Počas služieb Božích vystúpi náš spevokol Prameň.
  • 10.00 – Detská besiedkaNebude sa konať.
  • 10.45 – Slávnostné služby Božie –  s vystúpením dorastu, mládeže, Chrám Boží + Online – Lazy pod Makytou 
  • 09.15 – Prisluhovanie Večere PánovejChrám Boží – Lazy pod Makytou 
  • 10.45 – Hlavné služby Božie –  Chrám Boží + Online – Lazy pod Makytou 

Výročný konvent nášho Turčianskeho seniorátu sa uskutoční v nedeľu 24. apríla 2022, na 1. nedeľu po Veľkej noci o 14.30 hod. v Žiline.

Z objektívnych dôvodov si Deň matiek pripomenieme v našom chráme o týždeň skôr – v nedeľu 1. mája v 2. nedeľu po Veľkej noci.

Slávnosť konfirmácie plánujeme na Nedeľu po Vstúpení, 29. mája, tak ako je to uvedené i v našom zborovom stolovom kalendári.