Svätá TrojicaSlužby Božie

Slávnostné služby Božie | Svätá Trojica

Posledná akualizácia 16. júna 2022 o 14:35

Hlavné služby Božie – 12. jún 2022 | Svätá Trojica o 10.45 hod.
Téma: „Otec, Syn a Duch Svätý“

Detská besiedka sa uskutoční o 10.45 hod.

Školský rok uzavrieme v Božom mene v nedeľu 26. júna o 10.45 hod.