Slávnosť konfirmácieSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 5. nedeľa po Veľkej noci

Posledná akualizácia 25. mája 2022 o 16:02

5. nedeľa po Veľkej noci – 22. máj 2022
Téma: „Modlitba činiteľov slova“

Pred začiatkom služieb Božích bude krátka porada presbyterstva, po skončení služieb Božích sa uskutoční nácvik spevokolu Prameň.

Detská besiedka sa uskutoční o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Verejná skúška vedomostí starších konfirmandov sa uskutoční v sobotu 21. mája o 08.30 h. pred zborovou miestnosťou.

Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána na nebo sa uskutočnia vo štvrtok 26. mája o 17.15 hod. v zborovej miestnosti.

Slávnosť konfirmácie sa uskutoční na Nedeľu po Vstúpení, 29. mája o 10.00 hod.

Medzinárodný deň detí plánujeme na 5. jún.