13. nedeľa po Svätej Trojici-minSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 13. nedeľa po Svätej Trojici

Posledná akualizácia 16. septembra 2022 o 21:39

Hlavné služby Božie – 11. september 2022 | 13. nedeľa po Svätej Trojici o 10.45 hod. | Pamiatka posvätenia chrámu
Téma: „Boží dom“

Detská besiedka sa nebude konať, deti budú účastné služieb Božích. Zároveň počas služieb Božích vystúpi spevokol Prameň.