Ako darovat 2% OZ PramenOznamy

Darujte nám 2% z Vašich daní

Posledná akualizácia 10. júna 2022 o 19:38

Vážení členovia zboru a sympatizanti, obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2 % alebo 3 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2021 nášmu občianskemu združeniu Prameň spod Makyty, ktoré podporuje prácu so všetkými vekovým kategóriami v našom cirkevnom zbore.

Tlačivá budú k dispozícii i v časopise Prameň spod Makyty, v kostole, farskom úrade alebo zašleme mailom. Poukázať 2 % z dane môžu všetci daňovníci – fyzická osoba, právnická osoba (firma), ako aj zamestnanec. Daňovník poukazuje 2 % z dane za rok 2021.

Poukázať 3 % zaplatenej dane môže iba fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré musí priložiť k vyhláseniu. Z toho vyplýva, že ak ste pracovali iba ako zamestnanec, darujete klasicky 2 % zo zaplatenej dane.

V prípade otázok sme vám k dispozícii na

lazypodmakytou@gmail.com

0918 828 488

Evanjelický a.v. farský úrad

Tlačivá budú k dispozícii i v časopise Prameň spod Makyty, v kostole, farskom úrade alebo zašleme mailom. Poukázať 2 % z dane môžu všetci daňovníci – fyzická osoba, právnická osoba (firma), ako aj zamestnanec. Daňovník poukazuje 2 % z dane za rok 2021.

Poukázať 3 % zaplatenej dane môže iba fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré musí priložiť k vyhláseniu. Z toho vyplýva, že ak ste pracovali iba ako zamestnanec, darujete klasicky 2 % zo zaplatenej dane.

V prípade otázok sme vám k dispozícii na

lazypodmakytou@gmail.com

0918 828 488

Evanjelický a.v. farský úrad