Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Ľuboslava Kniežová

Posledná akualizácia 17. decembra 2021 o 12:22

Dátum narodenia:
1. Január 2020

Dátum úmrtia:
1. Január 2020

Posledná rozlúčka:
23.10.2021

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Ľuboslava Kniežová rodená Mudráková.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v sobotu 23.10.2021 o 15.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.