Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Jozefom Juřicom

Posledná akualizácia 3. októbra 2021 o 17:11

Dátum narodenia:
1. Január 2020

Dátum úmrtia:
1. Január 2020

Posledná rozlúčka:
02.10.2021

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Jozef Juřica.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v sobotu 02.10.2021 o 16.30 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.