Predpôstna nedeľaSlužby Božie

Hlavné služby Božie | Predpôstna nedeľa

Posledná akualizácia 16. februára 2024 o 21:11

Hlavné služby Božie – 11. február 2024 | Predpôstna nedeľa o 10.45 hod.

Téma: „Dar Božej lásky“

V rámci služieb Božích prebehne volebný konvent na funkciu zborového dozorcu.

Detská besiedka sa koná o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Po skončení služieb Božích sa uskutoční nácvik spevokolu Prameň.

Výročný celozborový konvent za občiansky rok 2023 sa uskutoční v nedeľu dňa 25. februára 2024.