Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Miroslav Činčura

Rok narodenia:
1944

Dátum úmrtia:
07. Január 2023

Posledná rozlúčka:
13. Január 2023

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Miroslav Činčura.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v piatok 13. Januára 2023 o 12.30 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.