Posledná nedeľa po zjaveníSlužby Božie

Hlavné služby Božie | Posledná nedeľa po Zjavení

Posledná akualizácia 4. februára 2023 o 11:41

Hlavné služby Božie – 29. január 2023 | Posledná nedeľa po Zjavení o 10.45 hod.

Téma: „Ježišovo premenenie“

Detská besiedka sa koná so začiatkom o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.