2023_nedeľa PredpôstnaSlužby Božie

Hlavné služby Božie | Nedeľa Predpôstna

Posledná akualizácia 21. februára 2023 o 21:39

Hlavné služby Božie – 19. február 2023 | Nedeľa Predpôstna o 10.45 hod.

Téma: „Dar Božej lásky“

Počas služieb Božích sa uskutoční výročný celozborový konvent za občiansky rok 2022.

Detská besiedka sa koná so začiatkom o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Po skončení služieb Boží sa uskutoční nácvik spevokolu Prameň.