20223_Nedeľa po deviatnikuSlužby Božie

Hlavné služby Božie | Nedeľa po Deviatniku

Posledná akualizácia 17. februára 2023 o 20:09

Hlavné služby Božie – 12. február 2023 | Nedeľa po Deviatniku o 10.45 hod.

Téma: „Dar Božieho slova“

Detská besiedka sa koná so začiatkom o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Po skončení služieb Božích sa uskutoční pracovné stretnutie zborového presbyterstva.

Výročný celozborový konvent za občiansky rok 2022 sa uskutoční na Predpôstnu nedeľu, dňa 19. februára 2023 o 10.45 hod.