4 pôstna nedeľa 2023Služby Božie

Hlavné služby Božie | 4. nedeľa pôstna

Posledná akualizácia 25. marca 2023 o 18:53

Hlavné služby Božie – 19. marec 2023 | 4. nedeľa Pôstna o 10.45 hod.

Téma: „Chlieb života“

Pôstna večiereň sa uskutoční v stredu 15. marca o 16.00 hod.

Detská besiedka sa koná so začiatkom o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Po skončení služieb Boží sa uskutoční nácvik spevokolu Prameň.

Dorastový tábor pripravujeme v dňoch 14.-19. augusta 2023 v Párnici.