2 pôstna nedeľa 2023Služby Božie

Hlavné služby Božie | 2. nedeľa pôstna

Posledná akualizácia 10. marca 2023 o 09:33

Hlavné služby Božie – 05. marec 2023 | 2. nedeľa Pôstna o 10.45 hod.

Téma: Zápas o posvätenie

Pôstna večiereň sa uskutoční v stredu 8. marca o 16.00 hod.

Detská besiedka sa koná so začiatkom o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Po skončení služieb Boží sa uskutoční nácvik spevokolu Prameň.