2. nedeľa po ZjaveníSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 2. nedeľa po Zjavení

Posledná akualizácia 20. januára 2023 o 18:30

Hlavné služby Božie – 15. január 2023 | 2. nedeľa po Zjavení o 10.45 hod.

Téma: „Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť“

Detská besiedka sa koná so začiatkom o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.