1. slávnosť svätodušnáSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 1. slávnosť svätodušná

Posledná akualizácia 3. júna 2023 o 19:00

Hlavné služby Božie – 28. máj 2023 | 1. slávnosť svätodušná o 10.45 hod.

Téma: „Zoslanie Ducha Svätého“

Počas služieb Božích vystúpi s piesňou spevokol Prameň.
Detská besiedka sa koná so začiatkom o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.