2023_Zjavenie Krista pána mudrcomSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 1. nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie – 08. január 2023 | 1. nedeľa po Zjavení o 10.45 hod.

Detská besiedka sa koná o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.