15. nedeľa po Svätej TrojiciAktuálne oznamy

Hlavné služby Božie | 15. nedeľa po Svätej Trojici

Posledná akualizácia 18. septembra 2023 o 11:13

Hlavné služby Božie – 17. september 2023 | 15. nedeľa po Svätej Trojici o 10.45 hod.

Téma: „Bremeno ustarostenosti““

Po skončení služieb Božích sa uskutoční nácvik spevokolu Prameň.

Detská besiedka sa bude konať o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.