14. nedeľa po Svätej TrojiciAktuálne oznamy

Hlavné služby Božie | 14. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – 10. september 2023 | 14. nedeľa po Svätej Trojici o 10.45 hod.

Téma: „Boží dom“

Služby Božie obohatí spevokol Prameň.

Sviatosť Večere Pánovej sa bude prisluhovať o 09.15 hod. v kostole.

Detská besiedka sa nebude konať.