Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Jaroslav Juřica

Jaroslav Jurica

Rok narodenia:
1960

Dátum úmrtia:
29. December 2022

Posledná rozlúčka:
04. Január 2023

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Jaroslav Juřica.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v stredu 04. Januára 2023 o 13.30 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.