Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Mária Hachranová

Rok narodenia:
1937

Dátum úmrtia:
06. Február 2022

Posledná rozlúčka:
09. Február 2022

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Mária Hachranová rodená Hrbáčková.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v stredu 09. Februára 2022 o 15.30 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.