Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Božena Palíková

Posledná akualizácia 29. júna 2022 o 22:45

Rok narodenia:
1939

Dátum úmrtia:
24. Jún 2022

Posledná rozlúčka:
28. Jún 2022

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Božena Palíková rodená Danišková.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v utorok 28. Júna 2022 o 12.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.