Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Božena Ondrišíková

Rok narodenia:
1946

Dátum úmrtia:
10. November 2022

Posledná rozlúčka:
15. November 2022

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Božena Ondrišíková rodená Ondrišíková

Spievanie bude v pondelok 14. Novembra 2022 so začiatkom o 16.00 v zborovej miestnosti – Lazy pod Makytou.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v utorok 15. Novembra 2022 o 13.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.