Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s p. Anton Svorčík

Rok narodenia:
1972

Dátum úmrtia:
13. Jún 2022

Posledná rozlúčka:
15. Jún 2022

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Anton Svorčík

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v stredu 15.06.2022 o 15.30 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou – Dubková.