Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Anna Hachranová

Posledná akualizácia 7. februára 2022 o 23:53

Rok narodenia:
1955

Dátum úmrtia:
19. Január 2022

Posledná rozlúčka:
22. Január 2022

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Anna Hachranová rodená Hachranová.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v sobotu 22. Januára 2022 o 09.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.