21. nedeľa po Svätej Trojici-minSlužby Božie

ZMENA! Hlavné služby Božie | Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka

Posledná akualizácia 11. novembra 2022 o 13:48

Hlavné služby Božie – 06. november 2022 | Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka o 10.45 hod.
Téma: „Znamenia konca času“

Sviatosť Večere Pánovej sa bude prisluhovať o 09.15 hod.

Počas hlavných služieb Božích sa budú konať voľby II. kola na funkciu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.