9. nedeľa po Svätej Trojici-minSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 9. nedeľa po Svätej Trojici

Posledná akualizácia 19. augusta 2022 o 13:17

Hlavné služby Božie – 14. august 2022 | 9. nedeľa po Svätej Trojici o 10.45 hod.
Téma: „Prezieravá múdrosť“

Spojená besiedka mladších a starších detí bude od 10.45 hod. v zborovej miestnosti.