8. nedeľa po Svätej Trojici-minSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 8. nedeľa po Svätej Trojici

Posledná akualizácia 13. augusta 2022 o 20:02

Hlavné služby Božie – 07. august 2022 | 8. nedeľa po Svätej Trojici o 10.45 hod.
Téma: „Výstraha pred zvodmi“

Sviatosť Večere Pánovej sa nebude prisluhovať z dôvodu zastupovania na službách Božích v Zárieči.

Spojená besiedka mladších a starších detí bude od 10.45 hod. v zborovej miestnosti.