Hlavné služby 5 pôstna nedeľaSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 5. nedeľa pôstna | Pašie

Posledná akualizácia 5. apríla 2022 o 18:33

5 nedeľa pôstna tzv. Smrtná nedeľu – 03. apríl 2022
Téma: „Pravý Veľkňaz“

Obsahovú náplň bude tvoriť čítanie pašiových textov a spievanie pašiových piesní.
Detská besiedka sa uskutoční o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Služby Božie sa až do odvolania budú konať bez obmedzení pre všetkých veriacich.

Pôstna večiereň sa uskutoční v stredu 30. marca 2022 o 16.30 hod. v zborovej miestnosti. Na základe pandemických nariadení žiadame mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom