Hlavné služby 4 pôstna nedeľaSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 4. nedeľa pôstna

Posledná akualizácia 29. marca 2022 o 20:43

Predpôstna nedeľa – 27. marec 2022
Téma: „Chlieb života“

Detská besiedka sa uskutoční o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Služby Božie sa až do odvolania budú konať bez obmedzení pre všetkých veriacich.

Pôstna večiereň sa uskutoční v stredu 23. marca 2022 o 16.30 hod. v zborovej miestnosti. Na základe pandemických nariadení žiadame mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom