4. nedeľa po Veľkej nociSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 4. nedeľa po Veľkej noci

Posledná akualizácia 21. mája 2022 o 19:05

4. nedeľa po Veľkej noci – 15. máj 2022
Téma: „Zasľúbenie Ducha Svätého“

Detská besiedka sa uskutoční o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Verejná skúška vedomostí starších konfirmandov sa uskutoční v sobotu 21. mája o 08.30 h. pred zborovou miestnosťou.

Služby Božie na Vstúpenie Krista Pána na nebo sa uskutočnia vo štvrtok 26. mája o 17.15 hod. v zborovej miestnosti.

Slávnosť konfirmácie sa uskutoční na Nedeľu po Vstúpení, 29. mája o 10.00 hod.

Medzinárodný deň detí plánujeme na 5. jún.

Medzinárodný deň detí plánujeme na 5. jún.