16 nedeľa po Svätej Trojici-minSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 16. nedeľa po Svätej Trojici

Posledná akualizácia 6. októbra 2022 o 17:46

Hlavné služby Božie – 02. október 2022 | 16. nedeľa po Svätej Trojici o 10.45 hod.
Téma: „Vyslobodenie z otroctva smrti“

Sviatosť Večere Pánovej sa bude prisluhovať (podľa odporučených hygienických nariadení) v kostole o 09.15 hod.

Detská besiedka sa koná so začiatkom o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.