14 nedeľa po Svätej Trojici-minSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 14. nedeľa po Svätej Trojici

Posledná akualizácia 23. septembra 2022 o 22:46

Hlavné služby Božie – 18. september 2022 | 14. nedeľa po Svätej Trojici o 10.45 hod.
Téma: „Vďačnosť je ovocím Ducha“

Počas služieb Božích sa bude konať volebný konvent na funkciu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.