10. nedeľa po Svätej Trojici-minSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 10. nedeľa po Svätej Trojici

Posledná akualizácia 27. augusta 2022 o 12:37

Hlavné služby Božie – 21. august 2022 | 10. nedeľa po Svätej Trojici o 10.45 hod.
Téma: „Neprijatá milosť Božia (na pamiatku zničenia Jeruzalema)“

Počas služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.

Spojená besiedka mladších a starších detí bude od 10.45 hod. v zborovej miestnosti.