1. svätodušnáSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 1. slávnosť svätodušná

Posledná akualizácia 10. júna 2022 o 19:36

Hlavné služby Božie – 5. jún 2022 | 1. slávnosť svätodušná o 10.45 hod.
Téma: „Dary Ducha Svätého“

Detská besiedka sa uskutoční o 10.45 hod.

Medzinárodný deň detí s duchovno – športovým programom sa uskutoční v nedeľu 5. júna o 14.30 hod. vo farskom areáli.