Hlavné služby 1. nedeľa po Veľkej nociSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 1. nedeľa po Veľkej noci

Posledná akualizácia 28. apríla 2022 o 14:04

1. nedeľa po Veľkej noci – 24. apríl 2022
Téma: „Blahoslavená viera“

Detská besiedka sa uskutoční o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Výročný konvent nášho Turčianskeho seniorátu sa uskutoční v nedeľu 24. apríla 2022, na 1. nedeľu po Veľkej noci o 15.00 hod. v Žiline.

Z objektívnych dôvodov si Deň matiek pripomenieme v našom chráme o týždeň skôr, v nedeľu 1. mája v 2. nedeľu po Veľkej noci.

Slávnosť konfirmácie plánujeme na Nedeľu po Vstúpení, 29. mája.

Medzinárodný deň detí plánujeme na 5. jún.