Aktuálne oznamy

Zbierka na vstupný chodník do kostola

Posledná akualizácia 28. júna 2022 o 00:04

Drahé sestry a bratia nášho cirkevného zboru
v Lazoch pod Makytou!

Iste neuniklo Vašej pozornosti, že vstupný chodník do kostola  po mnohých desaťročiach  potrebuje obnovu. Presbyterstvo zboru sa touto otázkou intenzívne zaoberá na svojich pracovných stretnutiach.

Po odborných jednaniach a starostlivom výbere materiálov  pripravilo a schválilo spôsob rekonštrukcie celého koridoru vrátane bezbariérovej vstupnej brány a úpravy trávnatého priestoru v okolí chodníka. Ak Pán Boh dá, náš vzácny chrám tak dostane nový, dôstojný a úhľadný vstupný priestor, ktorý bude slúžiť ďalším generáciám. Preto si v mene predsedníctva a presbyterstva  zboru dovoľujeme dať túto skutočnosť do Vašej láskavej pozornosti a úctivo Vás poprosiť v rámci vašich finančných možností o  podporu tohto dôležitého projektu.

Vopred ďakujeme za Váš prístup, ktorý je aj dnes zrkadlom toho, že v našom zbore stále pulzuje život viery a ochoty.

Predsedníctvo a presbyterstvo CZ ECAV Lazy pod Makytou

IBAN         Slovenská sporiteľna

SK29 0900 0000 0000 6366 7662

SWIFT

GIBASKBX

63667662/0900

V prípade otázok sme vám k dispozícii na

lazypodmakytou@gmail.com

0918 828 488

Evanjelický a.v. farský úrad

IBAN    Slovenská sporiteľna

SK29 0900 0000 0000 6366 7662

SWIFT

GIBASKBX

63667662/0900

V prípade otázok sme vám k dispozícii na

lazypodmakytou@gmail.com

0918 828 488

Evanjelický a.v. farský úrad