Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka so Zdenek Valášek

Posledná akualizácia 2. novembra 2021 o 18:09

Dátum narodenia:
1. Január 2020

Dátum úmrtia:
1. Január 2020

Posledná rozlúčka:
04.11.2021

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Zdenek Valášek.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime vo štvrtok 04.11.2021 o 13.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.