Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Františka Malová

Posledná akualizácia 30. novembra 2021 o 15:02

Dátum narodenia:
1. Január 2020

Dátum úmrtia:
1. Január 2020

Posledná rozlúčka:
01.12.2021

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Františka Malová rodená Jurisová.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v sobotu 01.12.2021 o 15.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.