Oznamy

Nové pravidlá pre bohoslužby od 10.12.2021

Posledná akualizácia 14. januára 2022 o 23:54

Bratia a sestry,

Dnes podvečer 9.12.2021 bola zverejnená Vyhláška ÚVZ SR. Zároveň sme s ňou obdržali aj „Informáciu k vyhláškam, ktoré upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí“. Bohoslužieb sa týka časť „Vyhláška k organizácii hromadných podujatí“. Na základe týchto dokumentov Vás prosíme, aby ste prijali usmernenie, že:

„Služby Božie sa môžu konať s maximálnou povolenou kapacitou 1 osoba na 25 štvorcových metrov, alebo najviac 30 ľudí.“

Znamená to teda, že podľa počtu štvorcových metrov vášho kostola si vypočítate maximálnu kapacitu, pri splnení podmienky 1os/25m². Ak by vám vychádzalo napríklad 32 osôb, stále máme strop 30 ľudí, ktorý nemožno presiahnuť. Zároveň také riešenie, že aj na malej ploche našich menších kostolíkov či modlitební sa bohoslužieb môže zúčastniť bez prepočítania plochy a podmienky 1 osoba na 25 m2 proste 30 osôb, nie je možné.

Všetko sa odohráva v režime OP. Podľa uvedeného by v režime OP mal byť aj farár/farárka/kostolník/kantor a títo sa rovnako počítajú do celkového počtu účastníkov. Prosíme teda, aby ste splnili aj túto podmienku.
Stále platí, že individuálna pastorácia je povolená- pripomínajte tento fakt prosíme všetkým členom svojich cirkevných zborov a ponúkajte im túto možnosť.

Bratia a sestry, pre organizáciu našich bohoslužieb v nasledujúcom adventnom a sviatočnom období neexistuje jedno riešenie pre všetkých. Každý nech zváži svoje možnosti, kapacity, či zloženie členov svojho CZ vzhľadom na požiadavku OP. Urobme zodpovedné rozhodnutie každý vo svojom prostredí.

Predsedníctvo ECAV