PODPORTE NÁS

Prevod na účet

IBAN         Slovenská sporiteľna

SK29 0900 0000 0000 6366 7662

SWIFT

GIBASKBX

63667662/0900

V prípade otázok sme vám k dispozícii na

lazypodmakytou@gmail.com

0918 828 488

Evanjelický a.v. farský úrad

IBAN    Slovenská sporiteľna

SK29 0900 0000 0000 6366 7662

SWIFT

GIBASKBX

63667662/0900

V prípade otázok sme vám k dispozícii na

lazypodmakytou@gmail.com

0918 828 488

Evanjelický a.v. farský úrad