1. po Sv. TrojiciSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 1. po Sv. Trojici

Posledná akualizácia 8. júna 2024 o 22:13

Hlavné služby Božie – 02. jún 2024 | 1. po Sv. Trojici o 10.45 hod.

Téma: „Medzi láskou a bohatstvom.“

Detská besiedka sa bude konať od 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

V tú istú nedeľu 2. júna sa o 14.30 hod. uskutoční v našom areáli duchovno-športový program na Deň detí.