2023_Nedeľa po Vstúpení - konfirmáciaSlužby Božie

Hlavné služby Božie | Nedeľa po Vstúpení – Konfirmácia

Posledná akualizácia 28. mája 2023 o 07:02

Hlavné služby Božie – 21. máj 2023 | Nedeľa po Vstúpení Krista Pána so slávnosťou konfirmácie o 10.00 hod.

Počas služieb Božích vystúpia s piesňou dorast, mládež a spevokol Prameň.

Detská besiedka sa v tom čase nebude konať.