3 pôstna nedeľa 2023Služby Božie

Hlavné služby Božie | 3. nedeľa pôstna

Posledná akualizácia 13. marca 2023 o 20:50

Hlavné služby Božie – 12. marec 2023 | 3. nedeľa Pôstna o 10.45 hod.

Téma: „Premoženie zlých mocností“

Počas služieb Božích sa uskutoční volebný konvent.

Pôstna večiereň sa uskutoční v stredu 15. marca o 16.00 hod.

Detská besiedka sa koná so začiatkom o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Po skončení služieb Boží sa uskutoční nácvik spevokolu Prameň.