Pozdrav predsedníctva ECAV ku Veľkej noci 2023Oznamy

Pozdrav predsedníctva ECAV ku Veľkej noci 2023

Posledná akualizácia 16. júna 2023 o 22:13

Pozdrav predsedníctva ECAV ku Veľkej noci 2023

Veľkonočné udalosti smrti
a vzkriesenia Pána Ježiša Krista
nás pozývajú na cestu,
na ktorej aj najťažšia
a najsmutnejšia chvíľa,
ktorú keď prežívame
so Vzkrieseným Pánom
– nám dáva nádej, silu
a svetlo nového, radostného začiatku.
Prajeme Vám požehnanú Veľkú noc
v blízkosti Pána, ktorý jediný je našou
radostnou budúcnosťou.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Renáta Vinczeová, generálna dozorkyňa ECAV